Disclaimer

De informatie op deze site is door ons zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, echter wij nemen geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze site of door gebruik van de gegevens op deze site.

Indien u gebruik maakt van links naar derden op deze site, doet u dat voor eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten van intellectuele aard, zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de of deze site gepubliceerde teksten, foto’s en illustraties zijn en blijven uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Accountantskantoor van der Post. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan deze gegevens geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder daarvoor vóóraf van Accountantskantoor van der Post schriftelijk toestemming te hebben verkregen.

Indien u problemen ondervindt op deze site, verzoeken wij u even contact met ons op te nemen.